Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W celu zapewnienie zgodności procesów przetwarzania danych osobowych z wymaganiami przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane „RODO” informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe AL-IZ s.c. Izabela Radziszewska-Kozłowski, Paweł Żurowski z siedzibą przy ul. Szczecińska 21/5, 80-392 Gdańsk.

Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie pod adresem Biuro Rachunkowe AL-IZ s.c. ul. Szczecińska 21/5, 80-392 Gdańsk.

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane, a także nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Zapraszamy do współpracy!