Oferta

Naszym Klientom pragniemy zaoferować do wyboru następujące usługi:

W zakresie księgowości:

 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR)
 • ewidencję przychodu RYCZAŁT
 • sporządzanie rejestrów VAT (sprzedaży i nabycia)
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • informacje VAT-UE
 • reprezentacja przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • rozliczenie podatku dochodowego właściciela / właścicieli
 • rozliczenie roczne właściciela firmy
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • rozliczanie ewidencji przebiegu pojazdu
 • rozliczenie delegacji
 • powiadomienie o podatku (e-mail lub sms lub telefonicznie)
 • odbiór dokumentów od klienta
 • zestawienia dla banków i inne
 • konsultacje i porady

 

W zakresie ubezpieczeń – ZUS:

 • sporządzanie deklaracji miesięcznych do ZUS (DRA, RCA, RSA…)
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów do ZUS
 • zgłoszenie / zmiana danych właściciela
 • zgłoszenie / wyrejestrowanie / zmiana danych pracownika lub osoby ubezpieczonej w ZUS
 • zgłoszenie / wyrejestrowanie członków rodziny w ZUS
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji dla celów otrzymania zasiłku chorobowego przez właściciela jak i przez
 • pracownika(ZUS Z-3a/ Z-3)
 • sporządzanie miesięcznych raportów osób ubezpieczonych (ZUS RMUA)

 

W zakresie obsługi kadrowo-płacowej:

 • sporządzanie umów o pracę wraz z informacją o warunkach zatrudnienia
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło)
 • listy płac
 • przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń
 • obliczanie zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT 4R, PIT8 AR)
 • sporządzanie deklaracji rocznych o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R, PIT 8AR itp.)
 • świadectwo pracy
 • przygotowywanie dla właścicieli informacji dotyczących zatrudnienia;
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu / zarobkach
 • pomoc w prowadzeniu dokumentacji kadrowej (Akt osobowych)
 • pomoc w przygotowaniu akt pracowników nowozatrudnionych

Skontaktuj się z nami!